ПАСПОРТ Дубрівської територіальної громади

(центр - село Дубрівка)

з/п

Показники

Значення

показників

1 Чисельність населення станом на 1 січня 2015 року, в тому числі дітей: 3700
  дошкільного віку 189
  шкільного віку 386
2 Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади 12
3

Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень у тому числі:

сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України

бюджету розвитку

базової дотації

реверсної дотації

4534650

3064150

3000

1467500

 

4 Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів 173,66
5 Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування, у тому числі: 46
  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня 3
  загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІ ступеня 3
  загальноосвітніх навчальних закладів І ступеня -
  дошкільних навчальних закладів 5
  закладів позашкільної освіти -
  закладів культури 17
  закладів фізичної культури -
  фельдшерсько - акушерських пунктів 1
  фельдшерських пунктів 7
  амбулаторії загальної практики сімейної медицини 1
  поліклінік, лікарень -
  станцій швидкої допомоги -
6 Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: 4
  правоохоронної діяльності 1
  реєстрації актів цивільного стану та майнових прав 1
  пенсійного забезпечення -
  соціального захисту 1
  пожежної безпеки 1
  казначейського обслуговування -
7 Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування 4