Виконавчий комітет Дубрівської сільської ради 27.07.2020 р. оголошує конкурс на заміщення вакан­тної посади - начальник відділу соціального захисту населення Дубрівської сільської ради.

Вимоги до кандидатів: громадянство України, повна вища освіта за рівнем спеціаліста, магістра, володіння державною мовою, впевнене володіння комп'ютерною технікою та вміння користуватися з реєстрами, заповню­вати електроні форми, робота ЕЦП, електронним доку­ментообігом, стаж роботи на державній службі в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 3 років.

Документи, що додаються для участі в конкурсі:

1.Заява про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із встановленим законода­вством обмеження щодо прийняття на державну службу та проходження державної служби:

2.Заповнена особова картка (форма П-2 ДС) з відпо­відними додатками;

3.Дві фотокартки 4x6 см.;

4.Копії документів про освіту;

5.Копія документа, який посвідчує особу:

6.Декларація про майно, доходи, витрати і зобов'я­зання фінансового характеру за 2019 рік за формою, пере­дбаченою Законом України «Про запобігання корупції»:

7.Копія трудової книжки;

8.Копія військового квитка (для військовослужбовців та військовозобов'язаних).

Документи для участі у конкурсі приймаються протягом ЗО календарних днів з дня опублікування оголошення за адресою: с. Дубрівка вул. Адмірала Левченка, 132. Останній термін подачі документі* до 09:00 27.08.2020 року.