1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:

Дубрівська загальноосвітня школа I-III ступенів Баранівського району Житомирської області      ( вулиця Адмірала Левченка, 131 село Дубрівка Баранівського району Житомирської області)

2.Найменування посади та умови праці:
Директор закладу освіти.
Посадовий оклад, надбавки, доплати та премії встановлюються згідно
контракту, відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від
14.12.2016 No 974 «Про внесення змін у додаток 2 до постанови Кабінету
Міністрів України від 30.08.2012 No 1298» та від 28.12.2016 No 1037 «Про
оплату праці працівників установ та організацій окремих галузей
бюджетної сфери», статті 3 Закону України від 06.12.2016 No 1774–VІІІ
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України».

3.Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора закладу освіти:
Керівником закладу освіти  може бути особа, яка є громадянином України, має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста)  та  стаж педагогічної, та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню посадових обов'язків.


4.Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";

-  автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

-  копія паспорта громадянина України;

- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);

- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;

- довідка про відсутність судимості;

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або моральні якості.

 

5.Місце та строк подання документів:

Строк подання документів становить 20 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. Документи подаються до Дубрівської сільської ради, що знаходиться за адресою : вулиця Адмірала Левченка, 132 село Дубрівка Баранівського району Житомирської області. Кінцевий термін подання документів 04.07.2021

 
6.Етапи проведення, тривалість, дата та місце початку конкурсного  відбору 

.  Конкурс складається з етапів:

- прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу   конкурсної комісії;

-  оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

- прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі;

- перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

- допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі з подальшим оприлюдненням;

- ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування закладу;

- проведення конкурсного відбору;

- визначення переможця конкурсу;

- оприлюднення результатів конкурсу. 

Конкурс відбувається у 3 (три) етапи:

І. Перевірка знань законодавства з питань загальної середньої освіти (письмове тестування). Кількість питань  у тестах – 25, з них 10 на перевірку знань Закону України «Про освіту, 10 питань на перевірку знань Закону України « Про загальну середню освіту», 5 питань на перевірку знань Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р.

Кожна відповідь оцінюється в 1 бал. Тривалість іспиту  - 25 хвилин.

ІІ. Вирішення запропонованого комісією ситуаційного завдання, яке обирається шляхом жеребкування із визначеного даним положенням переліку (письмово). Відповідь оцінюється шкалою від 0 до 5 балів. Тривалість іспиту – до 10 хвилин.

ІІІ. Відкрита презентація плану розвитку закладу загальної середньої освіти тривалістю до 10 хвилин. Презентація оцінюється шкалою від 0 до 10 балів.

 

Порядок проведення етапів конкурсу визначається конкурсною комісією. На І етапі підраховується кількість правильних відповідей. На ІІ і ІІІ етапах члени комісії персонально оцінюють відповідь кандидата. Бал, отриманий на кожному з цих етапів, визначається як  середнє арифметичне сум балів всіх членів комісії.

Переможець визначається за найбільшою сумою балів, набраних на всіх етапах конкурсу.

Члени комісії мають право задавати додаткові усні запитання кожному кандидату та отримувати усні відповіді. 

7.Дата, місце проведення конкурсного відбору:

Конкурс відбудеться о 09:00 12.07.2021 в приміщенні Дубрівської сільської ради за адресою: вулиця Адмірала Левченка, 132 село Дубрівка Баранівського району Житомирської області 

8. Прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору:

Терешко Денис Вікторович - 0978747412, dencamus@gmail.com

Положення про проведення конкурсу 
Розпорядження про проведення конкурсу та створення конкурсної комісії

Внесення змін до складу конкурсної комісії

Фото без опису