ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» 1. Мета Метою проекту акта є підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету (далі – ШСД) у сільській місцевості шляхом надання субвенції територіальним громадам на підключення закладів соціальної інфраструктури, розташованих у населених пунктах, де відсутнє покриття волоконно-оптичними мережами. 2. Обґрунтування необхідності прийняття акта Проектом акта визначено порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам у межах загального обсягу бюджетних призначень, передбачених Міністерству цифрової трансформації України на 2021 рік у загальному фонді державного бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. Проект акта розроблено на виконання частини другої статті 97 Бюджетного кодексу України, якою передбачено, що порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, яка вперше визначена законом про Державний бюджет України, затверджуються Кабінетом Міністрів України не пізніше 30 днів з дня набрання ним чинності. В Україні не мають можливості підключитись до фіксованого широкосмугового доступу до Інтернету більше 3,5 млн громадян, які проживають у 15,5 тисяч населених пунктах. Велика кількість закладів соціальної інфраструктури, не підключені до фіксованого ШСД. Це – 16 040 навчальних закладів, 8 163 медичних закладів, 3 873 закладів, де надають послуги населенню та 33 857 закладів культури та спорту. Тобто 40% шкіл, 92% бібліотек, 37% лікарень не мають доступу до швидкісного Інтернету. Відсутність швидкісного та надійного Інтернету позбавляє мешканців таких населених пунктів можливості отримувати інформацію, державні послуги, освітні та медичні послуги, працювати онлайн, та ставить під загрозу якісне, повноцінне та своєчасне виконання закладами соціальної інфраструктури своїх функцій. ДОКУМЕНТ СЕД МІНЦИФРА АСКОД Підписувач Федоров Михайло Альбертович Сертифікат 5FBB77F7B650371D0400000021280000A95D0000 Дійсний з 06.08.2020 11:51:59 по 06.08.2022 11:51:59 Н4В"HВВ%-;4QО 1/04-1-1763 від 19.02.2021 2 У Законі Україні «Про державний бюджет на 2021 рік» передбачено видатки за бюджетною програмою КПКВК № 2911060 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» у розмірі 500 млн грн (далі – субвенція). Для забезпечення справедливого розподілу коштів субвенції між місцевими бюджетами громад, які потребують швидкісного Інтернету, необхідно затвердити порядок та умови надання цієї субвенції, ґрунтуючись на потребах громад та встановленні черговості виділення коштів відповідно до об’єктивно встановлених критеріїв. 3. Основні положення проекту акта Проектом акта передбачено затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості. 4. Правові аспекти У зазначеній сфері правового регулювання суспільних відносин діють такі акти законодавства: Бюджетний кодекс України; Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік». 5. Фінансово-економічне обґрунтування Прийняття проекту акта не потребуватиме додаткових фінансових витрат і збільшення видатків з державного бюджету поточного року, оскільки фінансуватиметься в межах коштів, передбачених Міністерству цифрової трансформації України за бюджетною програмою КПКВК № 2911060 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості» у розмірі 500 млн грн. 6. Позиція заінтересованих сторін З метою проведення публічних консультацій відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», проект акта розміщено на офіційному вебсайті Мінцифри. Проект акта стосується питань функціонування місцевого самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та регіонального розвитку, тому потребує погодження із уповноваженими представниками всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування чи відповідними органами місцевого самоврядування. 3 Проект акта не стосується соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, сфери наукової та науково-технічної діяльності та не потребує погодження представниками всеукраїнських профспілок, їхніх об’єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців, всеукраїнських об’єднань осіб з інвалідністю, Наукового комітету Національної ради з питань розвитку науки і технологій. 7. Оцінка відповідності Проект акта не містить норм, що стосуються зобов’язань України у сфері європейської інтеграції. Проект акта не містить норм, що порушують права та свободи, гарантовані Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року. У проекті акта відсутні положення, які порушують принцип забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків. У проекті акта відсутні положення, які містять ризики вчинення корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією. У проекті акта відсутні положення, що містять ознаки дискримінації чи які створюють підстави для дискримінації. 8. Прогноз результатів Реалізація проекту акта матиме позитивний вплив на ключові інтереси громад та її мешканців. Реалізація акта за предметом правового матиме позитивний вплив на розвиток регіонів та підвищення спроможності територіальних громад. Реалізація акта за предметом правового регулювання не впливатиме на ринкове середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, ринок праці, рівень зайнятості населення, громадське здоров’я, екологію на навколишнє природне середовище. Реалізація акта матиме вплив на інтереси заінтересованих сторін: Заінтересована сторона Вплив реалізації акта на заінтересовану сторону Пояснення очікуваного впливу Мешканці сіл, де відсутній фіксований ШСД Позитивний Наявність швидкісного Інтернету у селі створить технічну можливість підключитися до нього на ринкових умовах. Ріст зайнятості населення, якісні освітні послуги, доступ населення до джерел інформації (в т. ч. необхідної для навчання), 4 підвищення рівня цифрової грамотності населення Територіальні громади Позитивний Заклади соціальної інфраструктури будуть підключені до швидкісного інтернету, що створить додаткові можливості для якісної освіти та медичних послуг. Оператори та провайдери телекомунікацій Позитивний Завдяки проведеним державним закупівлям в операторів та провайдерів телекомунікацій збільшиться кількість абонентів